MenuMaker produced NavBar
           
           
 

SUTHER

Dernek, faaliyetlerini istanbul'da sürdüren yaklaşık 30 helva ve tahin üreticisinin biraraya gelmesiyle 1995 yılında kuruldu. Derneğin kurulmasındaki temel düşünce, Türkiye'nin geleneksel gıdaları arasında yer alan tahin, helva, pekmez, reçel gibi gıda maddeleri üretiminin son yıllarda hak ettiği ilgiyi görememesi" fikri oldu. Sözkonusu geleneksel ürünlerin tanıtımını yapmayı amaçlayan derneğin hedefi, tanıtımın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurtdışında da genişletilmesini sağlamak.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren imalatçıları da biraraya getirmeyi hedefleyen dernek, sektörde üretimden tüketime kadar geçen süreçte yaşanan sorunların da takipçisi olmak, üye kuruluşların temsilcisi olmak, sektörün ortak çıkarları doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak yönünde çalışmalar yürütüyor.

 

 

 

     

SUTHER

Amaç
Tarihçe
Kurucu Üyeler Yönetim Kurulu Ortak Kurumlar
 

ÜYELİK

Üyelerimiz
Üyelik Şartları
Üyelik Formu 
 

ÜRÜNLER

Ürünlerimiz
Hammaddeler
Ürün Kodeksleri 
 

FUARLAR

İç Fuarlar
Dış Fuarlar